Spanje Verzekeringen


Verzekerd zonder zorgen!

Zorgverzekering Spanje

21-01-2010 Mondi: Resideren en zorgverzekering

Net als de Nederlandse fiscus, maakt de Spaanse fiscus een onderscheid tussen een fiscaal ingezetene (resident) en een niet fiscaal ingezetene (niet-resident). Als fiscaal ingezetene wordt u beschouwd, wanneer u meer dan 183 dagen per jaar (die periode hoeft niet aaneengesloten te zijn) aantoonbaar in Spanje verblijft.

Ook wanneer u minder dan 183 dagen in Spanje verblijft en u de fiscus kan aantonen dat het middelpunt van uw leven zich in Spanje afspeelt, wordt u beschouwd als fiscaal ingezetene. Dit kunt u aantonen wanneer bijvoorbeeld uw gezin ook in Spanje verblijft, uw kinderen in Spanje naar school gaan en u en uw gezin deelnemen aan het sociale leven in Spanje, bijvoorbeeld als lid van een golf- of tennisclub.

Fiscaal ingezetene
Volgens onderling verdrag (met bijvoorbeeld Nederland) kan de Spaanse fiscus u als belastingplichtige aanmerken voor specifieke financiŽle belangen in Spanje. Bijvoorbeeld een tweede huis. In de praktijk betekent dit dat u over uw tweede woning in Spanje belasting betaalt. En in Nederland dient u uw tweede woning aan te geven in box 3, met de vermelding dat het Spaans onroerend goed betreft. In het algemeen geldt dat de in Spanje verschuldigde belasting voor de tweede woning als eindheffing kan worden beschouwd. Voor de duidelijkheid: in de meest voorkomende gevallen zult u resident zijn in Spanje en daarmee fiscaal ingezetene, alsmede niet-resident in Spanje en daarmee niet fiscaal ingezetene in Spanje.

Zorgverzekering
De gemakkelijkste manier om verzekerd te zijn van zorg in het buitenland is om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Een doorlopende reisverzekering is echter bedoeld voor mensen die regelmatig voor kortere periodes naar het buitenland op vakantie gaan.

Verblijft u langere tijd in Spanje dan heeft u, volgens de zorgverzekeringswet, recht op medische zorg ten laste van Nederland. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u zich wel inschrijven in het plaatselijke verzekeringsorgaan in uw woonland. Nederland is verplicht om aan het woonland, waar u staat ingeschreven, een vast bedrag te betalen. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde zorgkosten in het woonland. Wilt u onder de Nederlandse verzekering blijven vallen, moet u zich aanmelden bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).
Ontvangt u inkomen (werk, pensioen of uitkering) uit Nederland, dan bent u wettelijk verzekerd in uw woonland. Voorwaarde is wel dat er zorgverzekeringspremies worden ingehouden op uw inkomen uit Nederland.

Contactgegevens Hypotienda:

C/ Pablo Casals 7 Local 2 
29602 Marbella (Málaga - Spanje)

Telefoon :    (+34) 951 319 383 
Fax:            (+34) 952 821 700
Email:         info@hypotienda.com