Spanje Verzekeringen


Verzekerd zonder zorgen!

Verzekeren en verhuren Spaanse woning, hoe zit dat?

Bij de ene eigenaar staat bij aankoop al vast dat de woning verhuurd gaat worden, terwijl bij de andere de beslissing tot verhuur pas later genomen wordt. Hoe moet u uw Spaanse woning verzekeren als u uw woning verhuurt en welke verzekering dient u af te sluiten als u een woning huurt. Allereerst is het belangrijk om te weten dat er twee verschillende soorten verhuur bestaan, vakantieverhuur en lange termijnverhuur.


U bent de verhuurder

Vakantieverhuur 
De premie van een verhuurde woning zal iets hoger zijn dan een reguliere huisverzekering, maar als het niet vermeld zou worden, dan heeft de verzekeringsmaatschappij in geval van schade of inbraak het recht om een percentage van de schade-uitkering in te houden. Het is belangrijk dat vermeld wordt of de woning door uzelf als vakantieverblijf wordt gebruikt of enkel voor vakantieverhuur bestemd is. Wanneer de woning af en toe aan vrienden en kennissen wordt verhuurd, hoeft er geen aantekening van verhuur op te komen te staan c.q. de polis hoeft dan niet te worden aangepast. Om in geval van schade te kunnen aantonen dat u de benadeelde bent, adviseren wij u om de aankoopbonnen van uw eigendommen, bijvoorbeeld de tv en elektrische apparaten, goed te bewaren.

Lange termijnverhuur
Als uw woning voor langere tijd verhuurd wordt (vanaf 6 tot 11 maanden), moet u zowel een opstal- als inboedelverzekering afsluiten en net als bij vakantieverhuur dient in de polis vermeld te staan dat de woning wordt gebruikt voor verhuur. Ook als de woning ongemeubileerd is, is een inboedelverzekering aan te raden, aangezien in Spanje de keuken tot de inboedel behoort. Uw inboedelpolis dekt overigens níet de inboedel van de huurders en is niet aansprakelijk voor schade die uw huurders aanbrengen aan uw opstal en inboedel, met uitzondering van de basisdekkingen van uw polis zoals glasschade, lekkage, elektrische schade et cetera.

U bent de huurder

Vakantiehuur
Als u een particuliere vakantiewoning huurt dan hoeft u geen huisverzekering af te sluiten. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de verhuurder dat het huis afdoende verzekerd is. In geval van inbraak is de verzekering van de eigenaar van de woning niet aansprakelijk voor uw gestolen goederen en daarom is het raadzaam om een reisverzekering af te sluiten. Hiermee bent u onder andere gedekt in geval van diefstal en beschadigingen aan uw eigendommen.

Lange termijnhuur
Als u voor een lange periode een woning huurt dan is het gebruikelijk om een waarborgsom te betalen aan de eigenaar van de woning. Deze som krijgt u na afloop van het contract terug mits de woning in goede staat wordt achtergelaten en er geen achterstallige betalingen zijn. Het is raadzaam om een inboedel-/WA-verzekering af te sluiten, omdat uw eigen inboedel niet gedekt wordt door de polis van verhuurder. Uw WA-polis dekt niet de schade die u aanbrengt aan de (inboedel van de) woning; hiervoor betaalt u de eerdergenoemde borg. Schade als gevolg van brand en explosie valt wél onder uw WA-dekking.

Samenvattend kunnen we stellen dat het erg belangrijk is dat u het juiste verzekeringsproduct kiest en dat de polis correcte informatie bevat, omdat u als verzekeringsnemer te allen tijde de verantwoordelijkheid draagt voor de juistheid van de polis.

Bron: Mondi.nl De belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland.

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door Saskia Gruijters verbonden aan Hypotienda Espana S.L.

Contactgegevens Hypotienda:

C/ Pablo Casals 7 Local 2 
29602 Marbella (Málaga - Spanje)

Telefoon :    (+34) 951 319 383 
Fax:            (+34) 952 821 700
Email:         info@hypotienda.com