Spanje Verzekeringen


Verzekerd zonder zorgen!

Nieuws uit Nederland: Geef huizenbezitter bonus bij aflossen hypotheek

De hypotheekrenteaftrek die de fiscus per jaar tegen de 12 miljard euro kost, staat steeds meer onder druk. Je kunt de aftrek beperken of afschaffen – met alle negatieve gevolgen voor de huizenprijzen – of zorgen dat huizenbezitters op hun hypotheek aflossen en zo de last verlichten. Maar kies je daarbij voor de wortel of voor de stok?

Volgens directeur Ron Bavelaar van De Hypotheekshop helpt aflossen niet alleen de overheidsfinanciën, maar ook vooral de consument zelf. De dalende huizenprijzen maken het risico van een restschuld namelijk groter, zo waarschuwt hij. Harde ingrepen zetten echter nog meer druk op het prijsniveau. „Een bonus voor vrijwillig aflossen heeft dat nadeel niet, maar die bonus moet dan wel voldoende hoog zijn om mensen echt in beweging te brengen.”

Zorgen zijn er vooral over consumenten met een aflossingsvrije en/of beleggingshypotheek. De vrees is dat zij straks te weinig hebben gespaard om de lening af te lossen. Bij dalende huizenprijzen wordt dat een dubbele strop. Banken kloppen daarom nu bij deze klanten aan of ze alsjeblieft nu al een deel van de lening willen aflossen. Die klant moet natuurlijk wel geld beschikbaar hebben om te kunnen aflossen of de mogelijkheid hebben om in de toekomst iets te kunnen sparen. Maar dan nog: is er spaargeld, dan laten veel mensen dat toch liever op een spaarrekening renderen. Ze kunnen de hypotheekrente immers toch aftrekken. Pas als de netto hypotheekrentelast in de toekomst fors op zou lopen en spaargeld op de bank weinig oplevert, zou er mogelijk voldoende financiële prikkel ontstaan om af te lossen.

Vrijwillig

Het CDA wil het niet van zulke marktontwikkelingen laten afhangen. De partij wil daarom een al bestaande fiscale regeling die aflossing stimuleert, de wet Hillen, versoepelen.

Die regeling geeft huizenbezitters een korting op het eigenwoningforfait – een bijtelling op het inkomen – als ze hun hypotheek bijna helemaal hebben afbetaald. Het eigenwoningforfait wordt dan snel lager als de hypotheek verder wordt afgelost. Die tikker wil het CDA al vanaf de eerste euro aflossing laten lopen. De precieze uitwerking is echter nog onduidelijk, het kabinet beraadt zich op andere stimuleringsmaatregelen.

Maar wat trekt de consument met wat spaargeld over de streep? Bavelaar ziet weinig in de aanpak via het eigenwoningforfait. „Je moet dan echt een substantieel deel van de lening aflossen, wil je er iets van merken. Dat zet geen zoden aan de dijk.” De bijtelling van het eigenwoningforfait bedraagt in 2012 0,6 procent, een woning van 300.000 euro levert dus een bijtelling op van 1800 euro, bij het hoogste belastingtarief van 52 procent is dat een heffing van 936 euro, rekent Bavelaar voor. „Dat valt er dus maximaal netto per jaar te besparen. Maar dan moet je de hele hypotheek aflossen.” Iemand die ’slechts’ 10.000 euro aflost, zou er netto hooguit 31,20 euro per jaar aan overhouden.

Aflossingsbonus

Het kan veel effectiever, stelt Bavelaar: een aflossingsbonus. „Geef mensen een bonus als ze aflossen. Ik geloof in positieve prikkels.” Lost iemand 10.000 euro af op zijn of haar hypotheek, dan zou de overheid een aflossingsbonus van 10 procent kunnen geven: 1000 euro netto. Die 10 procent is wat arbitrair, maar in feite geen onrealistisch hoog percentage. Afhankelijk van de resterende looptijd levert het de overheid immers elk jaar het voordeel op dat die 10.000 euro geen renteaftrek meer geniet. „De fiscus verdient zo’n bonus daardoor in enkele jaren terug”, aldus Bavelaar.

Bij een hypotheekrente van 5 procent en een belastingtarief van 42 procent verdient de overheid een bonus van 10 procent in 4,8 jaar tijd terug. Bij belastingbetalers in de hoogste schaal (52 procent) is het voor de schatkist zelfs al kassa na 3,9 jaar! Bij een stijgende hypotheekrente ziet het plaatje er nog beter uit. Een bonus kost de overheid nu dus een smak geld, maar levert al na enkele jaren aanzienlijk voordeel op. Zelfs een bonus van 15 procent is voor de schatkist bij een hoge hypotheekrente geen slechte deal, zo blijkt uit berekeningen van De Hypotheekshop. Bij Bavelaar staat echter het belang van de consument voorop. Die bespaart in de toekomst rentelasten door af te lossen en hij verlaagt het risico om met een restschuld te blijven zitten.

Wel moet er worden gewaakt tegen oneigenlijk gebruik. Oscar Noorlag, hypotheekexpert bij De Hypotheekshop: „Je wilt niet dat iemand die aan het eind van een dertigjarige looptijd van zijn hypotheek die bonus nog eens pakt als hij volledig aflost. Je moet een aantal randvoorwaarden invullen.”

Ook Fred de Jong, zelfstandig onderzoeker en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, ziet meer in het belonen van vrijwillige aflossing dan in harde bezuinigingen op de aftrek zelf. Hij ziet vooral een rol voor banken, eventueel boven op een fiscale bonus. „Banken hebben er belang bij dat ze straks niet met risicovolle hypotheken zitten, waarbij de waarde van het onderpand daalt. Als mensen aflossen, dan helpt dat de banken. In ruil voor aflossing zouden die banken direct een lagere hypotheekrente in rekening kunnen brengen over de rest van de schuld.”

Nu banken hun kapitaalreserves moeten ophogen, zouden ze volgens De Jong best zo’n stap willen en kunnen zetten. „Daarvoor is er in de huidige hypotheekrente nog wel marge.” De Jong doopt zijn oplossing de aflossingsblije hypotheek.

Nadeel

Bij aflossen loopt de consument tot slot nog een belangrijk fiscaal nadeel, weten Bavelaar en De Jong. Bij een verhuizing naar een andere woning lopen ze tegen de bijleenregeling aan. Die vereist dat de hele overwaarde van de oude woning in de nieuwe woning wordt gestoken. Enkel het restant mag via een fiscaal aftrekbare hypotheek worden gefinancierd. Door nu af te lossen verhogen mensen die overwaarde.

Bron: Telegraaf.nl 3 januari 2012

Feedback op artikel Hypotienda:

Spaanse banken hebben nog nooit volledig aflossingsvrije hypotheken verstrekt. De ouderwetse annuiteitenhypotheek is nog steeds de hypotheekvorm die doorgaans verstrekt wordt. Aflossen kan liquiditeitsbeperkingen veroorzaken, echter een voordeel kan zijn dat er vermogen wordt opgebouwd door maandelijks een (klein) bedrag af te lossen. Voor meer informatie over hypotheken in Spanje, kijk op onze website of e-mail naar info@hypotienda.com

Contactgegevens Hypotienda:

C/ Pablo Casals 7 Local 2 
29602 Marbella (Málaga - Spanje)

Telefoon :    (+34) 951 319 383 
Fax:            (+34) 952 821 700
Email:         info@hypotienda.com