Spanje Verzekeringen


Verzekerd zonder zorgen!

In Nederland einde lage autoverzekeringspremies in zicht

Bron: Independer.nl

De premies van autoverzekeringen dalen al jaren. Independer.nl houdt sinds 2006 een maandelijkse premie-index bij om te zien hoe het premieverloop is. De index is in augustus 2006 op 100 gesteld. Begin dit jaar stond de index op 75, maar in september op 79. De afgelopen maanden is de index weer gedaald naar 76, dat betekent dat ook de premies weer iets lager zijn geworden. Dit is opvallend omdat experts al geruime tijd een premiestijging verwachten, want de verhouding tussen premie-inkomsten en schade-uitkeringen is niet meer in balans. En daar heeft De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs de autoverzekeraars voor gewaarschuwd. Als DNB constateert dat de inkomsten en uitkeringen van individuele verzekeraars niet meer in evenwicht zijn, zullen zij hun premies moeten verhogen.

In een reactie heeft het Verbond van Verzekeraars gezegd dat de positie van verzekeraars solide is. De solvabiliteit zou halverwege 2010 271% zijn. Dat wil zeggen dat er op korte termijn geen problemen te verwachten zijn.

Profiteer nu van de lage premies
Univé heeft op 1 december haar premies met 5% verhoogd. De kans is groot dat in de loop van volgend jaar meer autoverzekeraars zullen volgen. 

Contactgegevens Hypotienda:

C/ Pablo Casals 7 Local 2 
29602 Marbella (Málaga - Spanje)

Telefoon :    (+34) 951 319 383 
Fax:            (+34) 952 821 700
Email:         info@hypotienda.com