Spanje Verzekeringen


Verzekerd zonder zorgen!

Achterstallig onderhoud en de huisverzekering

Dit artikel is geplaatst op de website van Mondi, de belangenorganisatie voor Nederlandse kopers in het buitenland

De noodzaak van het onderhouden van uw woning lijkt voor zich te spreken. Toch wordt het nog wel eens vergeten. In dit artikel schrijven we over achterstallig onderhoud en wat voor gevolgen constructiefouten (kunnen) hebben op uw huisverzekering. Tevens kijken we naar de beveiligingsvoorschriften van uw woning.


Wat zijn de gevolgen van achterstallig onderhoud voor uw huisverzekering?
Als eigenaar van uw woning bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de staat van de opstal (muren, vloeren, deuren en ramen, leidingen, terrassen, zwembad, et cetera). Spaanse huisverzekeringen sluiten schade als gevolg van achterstallig onderhoud altijd uit. Stel dat uw dak niet waterdicht is en er ontstaat waterschade waardoor uw inboedel beschadigd is, dan bent u noch voor de beschadigde inboedel, noch voor de reparatie van het dak verzekerd. 

Wie bepaalt of er sprake van achterstallig onderhoud is? 
In geval van een schadeclaim schakelt de verzekeringsmaatschappij een onafhankelijke schade-expert in (het Spaanse woord hiervoor is ´perito´). De perito is verantwoordelijk voor het achterhalen van de oorzaak en de gevolgen van de schade. Er wordt een rapport opgesteld op basis van de bevindingen van de perito, aangevuld met input van u, de verzekeringsnemer.

Bent u ontevreden met de geboden afhandeling?
Als u niet tevreden bent met de bevindingen van de perito en de aangeboden oplossing door de verzekeringsmaatschappij, dan dient u contact op te nemen met uw tussenpersoon of rechtstreeks met de verzekeraar. U hebt altijd het recht om de situatie opnieuw te laten beoordelen; uiteraard rekeninghoudend met de polisvoorwaarden.

Hoe zit het met constructiefouten?
Net als bij achterstallig onderhoud valt schade als gevolg van constructiefouten niet direct onder de dekking van uw huisverzekering. In tegenstelling tot voorgaand voorbeeld met het lekkende dak, kunt u bij een constructiefout wel iemand aansprakelijk stellen. Uw verzekering vergoedt niet de reparatie van de schade, maar treedt namens u op om de schade te claimen bij de projectontwikkelaar. Niet alleen verleent de verzekeraar juridische bijstand, maar zij stelt ook een schade-expert beschikbaar, zodat door middel van het rapport de waarde van de schade en oorzaak aangetoond wordt, waarmee uw positie verstevigd wordt.

Wat gebeurt er als de projectontwikkelaar de schade niet erkent?
Indien de schadeclaim niet geaccepteerd wordt door de projectontwikkelaar, dan kan de juridische afdeling van uw verzekeraar een rechtszaak aanspannen om via de rechter af te dwingen dat de ontwikkelaar zijn verantwoordelijkheid neemt.

Ben ik verplicht om mijn woning te beveiligen?
Het is niet verplicht om uw woning te beveiligen met een alarmsysteem, hekwerk, dubbelglas en/ of een beveiligde voordeur. Echter als in uw polis één of meerdere van bovengenoemde maatregelen vermeld staat en bij eventuele schade blijkt dat dit niet overeenkomt met de werkelijkheid, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor de afhandeling van de claim. De verzekeringsmaatschappij is in dit geval gemachtigd om een gedeelte van de schadevergoeding in te houden. Zorgt u er daarom voor dat uw polis altijd de juiste gegevens bevat en geef tussentijdse wijzigingen door aan uw contactpersoon, zodat de polis up-to-date is! 

Wordt de premie lager als ik mijn woning beveilig?
Dit verschilt uiteraard per verzekeringsmaatschappij, maar doorgaans betekent dit geen groot verschil in jaarlijkse premie, desalniettemin is het altijd raadzaam om uw woning goed te beveiligen voor uw eigen veiligheid en tevens het risico op schade te verkleinen.

Contactgegevens Hypotienda:

C/ Pablo Casals 7 Local 2 
29602 Marbella (Málaga - Spanje)

Telefoon :    (+34) 951 319 383 
Fax:            (+34) 952 821 700
Email:         info@hypotienda.com