Spanje Verzekeringen


Verzekerd zonder zorgen!

Nuttige informatie Spaanse verzekeringen

Aankondiging verlenging verzekering

Zoals u dat in Nederland ook gewend bent, wordt in Spanje de verzekering automatisch voor een jaar verlengd. Dit noemt men ´stilzwijgende verlenging´. Volgens de Spaanse wet moet de verzekeringsmaatschappij dit per brief bevestigen. Omdat de Spaanse post niet altijd (op tijd) aankomt en omdat u misschien niet permanent op uw Spaanse adres aanwezig bent, biedt Hypotienda de service om dit ook nog per email te bevestigen. 

Heeft u een vraag over de verlenging van uw verzekeringspolis, dan kunt u een email sturen naar onze administratie via admin@hypotienda.com

---------------------------------------------------------------------------

Schade aan uw huis of inboedel

Als er een schade bij ons wordt gemeld zorgen wij dat er een expert of een reparateur van de verzekeringsmaatschappij langskomt om de schade te bekijken en hiervan een rapport op te stellen. In dit rapport staat het bedrag van de reparatie en de verzekeringsmaatschappij geeft, indien dekking, toestemming om de schade te herstellen. De verzekeringsmaatschappij heeft hiervoor een eigen netwerk van reparateurs. Wel zo makkelijk, want u hoeft dan niet te onderhandelen over de prijs en voorwaarden, en als u in het buitenland bent, hoeft de sleutelhouder van uw woning alleen maar te zorgen dat er iemand binnen kan komen. Als u liever zelf door een eigen reparateur de schade laat herstellen moet u er rekening mee houden dat er nooit méér vergoed wordt dan het bedrag wat de expert in het schaderapport heeft vermeld. Om problemen te voorkomen adviseren wij altijd de schade te laten herstellen door de reparateurs van de verzekeringsmaatschappij. U heeft dan geen gedoe met betalingen en het maken van prijsafspraken.

Schade melden of vragen over schademeldingen/ reparaties kunt u stellen aan onze schadeafdeling via claims@hypotienda.com.
 

---------------------------------------------------------------------------

Diefstal van uw inboedel of inbraak in de woning

Ook in het geval van diefstal of inbraak zal er na het melden van de schade een expert of reparateur van de verzekeringsmaatschappij langskomen. Daarnaast moet u bij de politie aangifte doen en het aangifterapport naar ons mailen. Vervolgens zal de verzekeringsmaatschappij maatregelen nemen om eventuele braakschade te herstellen en zal men bepalen of de gestolen goederen onder de dekking van de verzekering vallen. Ook hier geven wij het advies om niet op eigen initiatief een reparateur te laten komen.

Voor spoedreparaties buiten kantoortijden zijn de verzekeringsmaatschappijen bereikbaar. De contactgegevens kunt u terugvinden op de polis.

Vragen over schademeldingen/ reparaties kunt u stellen aan onze schadeafdeling via claims@hypotienda.com.

---------------------------------------------------------------------------

Schade aan uw auto

Bij een autoschade adviseren wij u de auto naar een garage te brengen die is aangesloten bij de verzekeringsmaatschappij. Onze schadeafdeling kan u hierover adviseren. Vervolgens zal een expert een onafhankelijk rapport opmaken over de herstelkosten. Het kan soms een paar dagen duren voordat de expert langskomt. In sommige gevallen biedt de verzekeringsmaatschappij u vervangend vervoer aan. Nadat de verzekeringsmaatschappij het rapport van de expert heeft ontvangen, zal men de garage waar de auto staat opdracht geven om de schade te herstellen. U heeft hier verder geen omkijken naar. Als dit niet soepel verloopt, kunt u Hypotienda vragen om begeleiding. Als de schade niet op een andere partij te verhalen is, moet u er rekening mee houden dat u zelf het eigen risico betaalt wanneer u dekking heeft voor eigen schade. Indien u dit niet heeft, komen de reparatiekosten voor eigen rekening.

Vragen over schademeldingen en reparatie van uw auto kunt u stellen aan onze schadeafdeling via claims@hypotienda.com.

De Spaanse slag

In Spanje gelden andere opvattingen op het gebied van bureaucratie en efficiënt werken dan in Nederland. Dat zal u vast zijn opgevallen. Ook bij de afhandeling van uw schade kunnen de verzekeringsmaatschappijen de procedures onnodig ingewikkeld maken. Hypotienda heeft een eigen schadeafdeling die hier goed op ingespeeld is. De medewerkers spreken de taal en ze weten de juiste wegen te bewandelen om uw schade zo snel mogelijk en correct af te handelen. We kunnen u niet beloven dat alles van een leien dakje gaat, maar in ieder geval nemen wij een hoop zorgen uit handen.

Niet betalen van de premie

Als het voor de verzekeringsmaatschappij om wat voor reden dan ook niet mogelijk is om de premie te incasseren, stuurt men hierover een brief per post. Hypotienda informeert u hierover ook per email. Let op; als de verzekeringsmaatschappij de verzekeringspremie niet kan incasseren c.q. de premiebetaling uitblijft zal de verzekeringspolis worden beëindigd.

Vragen hierover kunt u stellen aan onze administratie via admin@hypotienda.com.

Met welke afdeling wilt u spreken?

Om u een goede service te geven en een efficiënte werkwijze te bevorderen werken wij met verschillende afdelingen. U kunt de verschillende afdelingen raadplegen voor vragen/opmerkingen.

Offertes aanvragen:                                              sales@hypotienda.com

Schade melden:                                                   claims@hypotienda.com

Premie betalingen, polis vragen, adres wijzigingen: admin@hypotienda.com

Contactgegevens Hypotienda:

C/ Pablo Casals 7 Local 2 
29602 Marbella (Málaga - Spanje)

Telefoon :    (+34) 951 319 383 
Fax:            (+34) 952 821 700
Email:         info@hypotienda.com