Spanje Verzekeringen


Verzekerd zonder zorgen!

F.A.Q.

Worden tandartskosten vergoed in het buitenland?
Alleen spoedhulp wordt tot € 150,- gedekt in het buitenland. U dient het telefoonnummer achterop het pasje te bellen. Mochten de kosten veel hoger zijn dan € 150,-, dan raden wij u aan om terug naar Spanje te gaan naar een aangesloten tandarts van DKV. Er zijn veel goede prive tandartsen aangesloten bij DKV waar u gebruik van kunt maken.

Wij hebben plannen om naar Spanje te emigreren. Welke verzekeringen dienen wij af te sluiten?

Allereerst is een ziektekostenverzekering een must. Informeer hier tijdig naar want het systeem in Spanje werkt iets anders dan in Nederland. Geef duidelijk aan wat uw gezondheidsverleden is en wat uw wensen zijn. Wij kunnen u hierin begeleiden. Daarnaast is de vraag of u een huis gaat kopen of huren. In beide gevallen dient u uw inboedel te verzekeren. Hiervoor kunnen wij een competitieve offerte voor maken. Een opstalverzekering is nodig wanneer je een huis gaat aankopen.

Een (doorlopende)reisverzekering mag ook niet ontbreken als u op reis gaat binnen Spanje, naar Nederland of waar dan ook heen. Daarnaast is een overlijdensrisicoverzekering geen overbodige luxe om 
financiële stress te voorkomen bij het vroegtijdig overlijden van uw partner.

Groeit mijn woonhuisverzekering jaarlijks mee met de inflatie?
Ja, de woonhuisverzekering wordt automatisch geïndexeerd. De hoogte van het verzekerde bedrag wordt dan verhoogd met de inflatie. Dit betekent echter niet dat hiermee u voldoende verzekerd bent. De indexering houdt immers geen rekening met een verbouwing of nieuwe luxe producten die u tussentijds koopt. Ga dus regelmatig na of u nog voldoende verzekerd bent.

Worden kapotte apparaten veroorzaakt door een stroomstoring vergoed?
Ja, het kan gebeuren dat uw apparaten in huis door een stroomstoring kapot gaan. Indien dit gebeurt, dient u dit ongeval te melden bij de verzekeringsmaatschappij binnen 7 dagen nadat u het ongeval hebt opgemerkt. De verzekeringsmaatschappij zal de schade dekken wanneer u de inboedel heeft verzekerd.

Ik heb een alarm op de woning. Wanneer het alarm bij afwezigheid niet is aangezet en er wordt ingebroken keert de verzekering dan toch uit?
Nee, u dient uw alarm aan te zetten wanneer u weg bent van huis. Wordt er ingebroken en het alarm is niet aangezet (er staat op de polis dat u een alarm hebt), dan bestaat de kans dat er niet wordt uitgekeerd.

Is het belangrijk om te melden hoeveel kilometers ik per jaar rijd wanneer ik een offerte voor de autoverzekering wil ontvangen?
Ja, vermeld altijd het aantal kilometers dat u rijdt per jaar.

Ik wil een goedkope verzekering voor mijn auto, welke ongeveer 6- 10 jaar oud is, afsluiten. Wat kan ik het beste doen?
U kunt in dit geval kiezen om uw auto WA te verzekeren waarbij ook de ruiten meeverzekerd worden. Brand en roof hoeft er niet bij te zitten als u dit niet zo belangrijk vindt.

Hoe werkt het met een eigen risico bij een autoverzekering?
Bij een WA en WA Plus verzekering heeft u geen eigen risico. Bij een All risk verzekering kunt u uw eigen risico zelf bepalen en deze loopt van € 0,- t/m € 1.200.

Ik heb 13 schadevrije jaren in Nederland opgebouwd en nu ga ik een auto in Spanje kopen. Geldt mijn no claim uit Nederland ook in Spanje?

Ja, wij kunnen uw no claim uit Nederland gewoon verwerken in de Spaanse polis.


FAQ Ziektekosten
 

Zijn er leeftijdslimieten bij het afsluiten van een particuliere ziektekostenverzekering?
Het product Residentes heeft een maximale aanvangsleeftijd van 75 jaar. De producten Mundisalud en Integral kennen een maximale aanvangsleeftijd van 70 jaar. Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd.

Welk product zou het beste zijn als ik in Spanje, in Nederland en overal ter wereldwijd geholpen wil worden door elke willekeurige arts of specialist?
Voor 100% kostenvergoeding zonder enige beperkingen is het product Residentes + Best Care geschikt. De Best Care optie garandeert daarnaast ook het binnen 5 dagen geholpen worden door een specialist in het geval er een ernstige ziekte wordt geconstateerd.  

Indien u niet per se 100% vergoeding zoekt maar 90% ook voldoende is, dan zou een van de producten van Mundisalud geschikt zijn. Wij raden u altijd aan om u door ons te laten informeren. Wij kunnen u alle voor- en nadelen van elk product vertellen afhankelijk van uw situatie.

Hoe zit het met de limieten op de dekkingen?
De limieten gelden alleen wanneer u door een arts, specialist of in een ziekenhuis geholpen wil worden die buiten het netwerk van DKV valt. De limieten van de Mundisalud Classic en Elite zijn ruim voldoende, ook voor grote ingrepen.

Dekt DKV chemo behandelingen?
Jazeker, DKV dekt ook ook chemo behandelingen. Het schijnt dat veel andere verzekeraars dit niet dekken, terwijl dit juist een hele belangrijke reden (kostenpost) is om particulier voor verzekerd te zijn.

Hoe zit het met tandartskosten, zijn die ook meeverzekerd?
Bij de producten Integral en Mundisalud gelden de volgende regels over tandartskosten: Controles, schoonmaakbeurten, kiezen trekken en foto’s maken worden 100% vergoed indien een tandarts wordt gekozen die binnen het netwerk van DKV valt. 

Bij overige tandartskosten dient u een eigen bijdrage te betalen. Om u een idee te geven wat de hoogte van de eigen bijdrages zijn, geven wij hier een paar voorbeelden: De eigen bijdrage voor een vulling is ca. € 35,-, voor een zenuwbehandeling is dat ca. € 80,- en voor een kroon is ca. € 200,-. 

Kiest u een tandarts buiten het netwerk van DKV dan dient u ALLE tandartskosten volledig zelf te betalen.

Wat is het verschil tussen de producten ‘Mundisalud’ en ‘Residentes’ wat betreft de tandartskosten?
Het verschil tussen ‘Mundisalud Classic’ en ‘Residentes’ is dat de eigen bijdrages worden terugbetaald door DKV tot een limiet van € 3.000,- per jaar. Een ander verschil is dat u een tandarts buiten het netwerk van DKV mogen kiezen en dat de kosten tot 80% per behandeling worden vergoed.

Moet ik de medische behandelingen vooraf betalen? Zo ja, wanneer krijg ik deze kosten vergoed?
Wanneer u gebruik maakt van een arts, specialist of ziekenhuis uit het netwerk van DKV, dan dient u altijd met het DKV pasje te betalen. Betaal hier nooit zelf de kosten. Als u gebruikt maakt van artsen naar eigen keuze, dan dient u de kosten van de behandeling voor te schieten en vervolgens stuurt u de rekening op naar DKV. Binnen een termijn van 7 dagen krijgt uw geld terug.

Is er een bepaalde wachttijd vanaf de ingangsdatum van de polis voor operaties en behandelingen? Zijn er uitzonderingen? 
U kunt vanaf de eerste dag dat u verzekerd bent gebruik maken van artsbezoeken, tandartsen, specialisten e.d. Operaties en andere grote ingrepen hebben een wachttermijn van 6 maanden, met als uitzondering ziektes met overlijdensrisico (bv. hartaanval) of spoedingrepen die onmiddellijk moeten worden gedaan (bv. appendicitis). In levensbedreigende situaties of bij ongevallen wordt u direct geholpen.

Hoe moet ik de betaling van de premie uitvoeren? Zijn dit jaarlijkse bedragen?
DKV biedt u de mogelijkheid om de totale jaarpremie maandelijks, per kwartaal, per 6 maanden of eenmaal per jaar te voldoen. Het is goedkoper wanneer u de premie in een keer per jaar betaald dan wanneer u in termijnen betaald.

Als ik naar een specialist wil, moet ik dan eerst naar mijn huisarts of kan ik direct een afspraak maken met de specialist?
Afhankelijk van de soort specialist is er soms wel en soms geen doorverwijzing nodig. Vraag Hypotienda naar informatie, klik hier.

Mocht ik mijn dekking willen uitbreiden kan dit dan per direct?
Ja, in principe kunt u uw dekking ieder moment uitbreiden oftewel voor een uitgebreider product kiezen. Heeft u nu bijvoorbeeld DKV Integral waarbij u alleen gebruik kan maken van artsen binnen het netwerk van DKV en u wilt in de toekomst ook geholpen kunnen worden in Nederland dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor DKV Mundisalud.

Graag willen wij benadrukken dat het belangrijk is om direct het juiste product te kiezen. U dient namelijk opnieuw geaccepteerd te worden wat mogelijk een probleem kan veroorzaken i.v.m. leeftijd en de in de tussentijd eventueel verkregen aandoeningen. 

Neem telefonisch of per email contact op met ons als u uw huidige DKV verzekering wil omzetten.

Zijn bestaande ziektes altijd uitgesloten of zijn hiervoor andere mogelijkheden?
Bestaande ziektes/ aandoeningen worden in principe door iedere verzekeringsmaatschappij uitgesloten. Dat betekent niet dat u niet wordt geaccepteerd door DKV. Het betekent dat de behandelingen en medicijnen voor bestaande ziektes/ aandoeningen niet altijd worden vergoed.

Er is een extra optie om bestaande ziektes mee te verzekeren, door middel van een hogere premie. Afhankelijk van situatie is dit mogelijk.

Wat is een “cuadro médico”?
“Cuadro médico” is een lijst van alle artsen, specialisten, ziekenhuizen die aangesloten zijn bij DKV. U kunt deze lijst bij ons opvragen.

Zijn er ook buitenlandse artsen aangesloten bij het DKV netwerk?
Ja, er zijn buitenlandse artsen aangesloten bij het netwerk van DKV. In de lijst van zorgverleners (cuadro médico) staat vermeld welke talen de arts spreken.

Ik wil graag naar een Nederlandse huisarts in Spanje, worden de kosten vergoedt door DKV?
Wanneer u bijvoorbeeld een van de producten van DKV Mundisalud afsluit, kunt u ook naar een Nederlandse huisarts in Spanje. De kosten worden dan tot 80% of 90% vergoed. U dient de nota van de huisarts wel eerst voor te schieten en vervolgens krijgt u de factuur vergoed van DKV.

Indien u het product DKV Residentes neemt, worden de kosten van een Nederlandse huisarts voor 100% vergoed.

Wat heeft DKV nodig om een polis op te maken?
DKV vraagt u alleen een gezondheidsverklaring in te vullen en te tekenen.

Kan ik een ziektekostenverzekering afsluiten als ik zwanger ben?
De eerste maand van zwangerschap kunt u nog een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten, later niet meer. Uiteraard zijn alle andere dekkingen wel vergoed. Er is een wachttijd van 8 maanden tussen het afsluiten van de polis en de bevalling om deze vergoed te krijgen. Controles tijdens de zwangerschap zijn altijd gedekt.

Als mijn kind prematuur is en ik heb de polis in de eerste maand van zwangerschap afgesloten, is de bevalling dan wel gedekt?
In dit geval wordt de bevalling alleen maar gedekt als er overlijdensrisico bestaat. Mocht dit niet het geval zijn, is de bevalling niet gedekt. Daarom is het heel belangrijk om een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten vóór de zwangerschap.

Als ik zwanger ben en ik graag in Nederland wil bevallen, welke dekking heb ik dan nodig?
Met de Mundisalud dekking bent u niet alleen binnen Spanje gedekt maar ook in het buitenland. Binnen de Mundisalud zijn er vier verschillende opties waarvan twee opties de Classic en de Elite geen limiet voor zwangerschap hebben. Mocht u in het buitenland willen bevallen dan kunt u een van deze twee dekkingen nemen.

Kan DKV mijn polis annuleren als ik te veel kosten heb gemaakt?
DKV behoudt zich het recht voor om de polis de eerste 3 jaar te annuleren als de maatschappij dat nodig vindt. Vanaf het derde jaar verliezen zij dit recht.

Bij andere zorgverzekeraars wordt het recht altijd behouden om de verzekering op ieder moment te beëindigen. Dit is een groot en belangrijk voordeel van DKV.

Contactgegevens Hypotienda:

C/ Pablo Casals 7 Local 2 
29602 Marbella (Málaga - Spanje)

Telefoon :    (+34) 951 319 383 
Fax:            (+34) 952 821 700
Email:         info@hypotienda.com